Merhaba


Çağlayan Bilgi Etüt Eğitim Merkezi, 2006 yılından bu yana velileriyle sıcak bir iletişim ve dayanışma içerisinde, eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Bir eğitimin başarısındaki sırrın, çocuğun mutluluğunda gizli olduğuna ve çocuk eğitimindeki en önemli koşulun sevgi olduğuna inanarak yola çıktık. Çünkü her zaman her koşulda sevildiğini bilen ve değerli olduğunu hisseden çocuklar, duygusal gelişim açısından dengeli, sosyal gelişim yönünden özgüvenli bireyler olarak yetişirler.

Okul aile işbirliğinin çocuğun topluma kazandırılmasındaki rolü ve ailenin bu doğrultudaki desteği, çağdaş eğitimin en önemli koşullarındandır. Bu bağlamda çocuğun eğitilmesi, ailenin de kendini geliştirmesini gerektirmektedir. Bize göre okul, geniş toplumsal çevreyle birlikte ele alınmak durumundadır. Çünkü eğitimin hedef davranışları ancak yaşama ait deneyimlerle işlevsellik kazanır.

Bağımsız düşünebilen, problem çözebilen, üretken, kendi benliğine saygısı olan, dilini iyi kullanan, soyut düşünebilen, çok kültürlü yaşam içinde topluma uyum sağlayan, sevgi ve dostluk erdemlerine sahip, toplumsal değerleri olan, mantıklı düşünebilen, estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Hiçbir eğitim kurumu veya eğitimcinin, anne ve babanın doğal ve etkin eğitiminin yerini alamayacağı bilinmektedir. Dileğimiz, sizlerle el ele vererek en değerli varlığımız olan çocuklarımız için en iyi eğitimi sağlayabilmektir.

Sevgilerimizle ...