Vizyonumuz


Çocuklarımızı;

• Bağımsız düşünebilen,
• Problem çözebilen,
• Üretken,
• Kendi benliğine saygısı olan,
• Dilini iyi kullanan,
• Soyut düşünebilen,
• Çok kültürlü yaşam içinde topluma uyum sağlayan,
• Sevgi ve dostluk erdemlerine sahip,
• Toplumsal değerleri olan,
• Mantıklı düşünebilen,
• Estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmek başlıca hedeflerimizdir.