Standartlarımız


Fiziksel Standartlar; İlk Öğretim 1.ve 2. kademe dönemi gelişimin en hızlı olduğu çocuklarımızın çevreden en çok etkilendikleri bir süreçtir. İyi düzenlenmiş ve zengin uyarıcılarla donatılmış bir etkin öğrenme ortamı sağlanmalıdır. Eğitsel araç-gereçlerin çeşitliliği, kullanışlılığı, güvenli oluşu çok önemlidir. Yeterli, sağlıklı iç-dış mekan alanları olmalıdır.

Eğitim Programı ve Modeli; gelişim bir bütündür. Çocuğun tüm gelişim alanlarını kapsayan, öğrenci merkezli yaşa ve gelişim düzeylerine uygun, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran, basitten zora doğru aşamalı, proje çalışmalarını destekleyen ve çocuklardaki davranışların içselleşmesini sağlayan nitelikte bir program uygulanmalıdır.
 
Öğretmen Niteliği; geniş bir dünya görüşü ve genel kültür bilgisine sahip olmak, güler yüzlü, uyumlu, anlayışlı, sabırlı, bilgili olmak, liderlik yapabilmek, güvenilir ve dürüst karakterli olmak, meslekî yönden yeterli bilgi sahibi olmak, öz güven sahibi olmak, işini sevmek ve işine bağlı olmak, işbirliğine açık olmak, objektif olmak, peşin hükümsüz ve adil olmak, yeniliklere açık, esnek, aktif ve araştırıcı olmak, anlaşılır, akıcı ve güzel konuşabilmek, düzenli, temiz, giyimi ve görünümüyle güzel, tavırları hoş olmak.

Aile Rehberliği; ailenin, çocuğun ilk ve doğal eğiticisi olması nedeniyle eğitim sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. Ailelerimiz çocuklarına doğru davranışı nasıl öğreteceklerini, çocuklarıyla nasıl etkili iletişim kurabileceklerini, çocuklarının okulda öğrendiklerini nasıl destekleyeceklerini öğreneceklerdir. Nitelikli eğitim hizmetleri ve aile katılımı, çocukta istenilen kalıcı davranış değişikliklerini sağlayacaktır.

Programın Değerlendirilmesi; kurum eğitim programını değerlendirebilme özelliğine sahip olmalıdır. Eğitim programından, çocuklar en üst düzeyde faydalanmalı ve öğretmenin daha sonraki çalışmalarına da ışık tutmalıdır.