Vizyonumuz


• Atatürk ilke ve devrimlerini tanıyan,
• Yurdunu seven,
• Çağdaş, demokratik ve lâik,
• Ulusal ve evrensel değerleri yaşayan ve yaşatan,
• Değişim ve gelişime açık,
• Kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan, etkili ve nitelikli,
• Bilgi çağının gereklerini yerine getiren,
• Öğrenmeyi temel ilke olarak benimseyen
• Yaratıcı ve üretken,
• Farklılıkları zenginlik sayan,
• Bedensel, zihinsel, duygusal açıdan iyi alışkanlıklar kazanmış,
bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olarak adını her zaman kalite ile
özdeşleştirerek devam ettirecektir.